Personvern

Bruk av personopplysninger

Ruskenappen er levert av:

Oslo Kommune Bymiljøetaten
Karvesvingen 3, 0579 Oslo
Postboks 636 Løren, 0507 Oslo
Org. nr.: 996 922 766

Formålet med app’en «Rusken» er å gi innbyggerne i Oslo et verktøy for enkelt å varsle om søppel og annet avfall som er til sjenanse og bør fjernes slik at vi får en renere by. 

App’en deler ikke persondata. Vi er klar over at bilder som vi mottar, kan inneholde persondata i form av avbildede personer eller andre ting. Bilder som mottas brukes kun til å dokumentere behovet for tiltak.

App’en benytter følgende funksjoner på telefonen:

    • Lokaliseringsfunksjonen (GPS-enheten): Denne brukes kun når app’en er aktiv og kun for å angi posisjon i forbindelse med innsending av varsel om avfall
    • Foto-funksjonen: Denne er kun aktiv når brukeren selv velger å ta et bilde for å dokumentere søppel eller annet avfall som ønskes fjernet. 

Om du ønsker mer informasjon om Rusken og personvern, så kan du kontakte oss på rusken@bym.oslo.kommune.no.