Hunderusken 2017

Rapport basert på spørreundersøkelse