Informasjon til barnehager tilknyttet Vårrusken:
Grunnet koronaviruset vil det ikke bli henting av premier og ryddeutstyr for barnehager i Rådhuset. Vi velger å kjøre ut både premier og ryddeutstyr til alle påmeldte barnehager via el-budbil. Barnehagerusken kan dermed gjennomføres, men vi har vurdert at det mest forsvarlige er å levere direkte til barnehagene. Barnehagene vil motta premier og ryddeutstyr før påske. Spørsmål rundt dette kan rettes til varrusken@bym.oslo.kommune.no

Husk fristen for påmelding 17. mars. Påmeldingskjema her.